VIJFTIGSTE BOESSENKOOLPRIJS VOOR VIER STUDENTEN PIUS X COLLEGE

28-06-2019

Op dinsdag 2 juli is de Boessenkoolprijs uitgereikt, een jaarlijkse traditie waarmee machinefabriek Boessenkool – in 2018 winnaar van de Nederlandse Innovatie Prijs – haar betrokkenheid bij de technische opleidingen in de regio en het belang van toekomstig metaal-technisch talent krachtig wil onderstrepen. “Immers,” aldus directeur Eelco Osse, “bedrijven zoals Boessenkool hebben geen bestaansmogelijkheid zonder goed geschoold personeel.”

De Boessenkoolprijs is gegaan naar een team van vier leerlingen van het Pius X College in Almelo, te weten Lars Meijer, Bernd Koopman, Jesse Eenkhoorn en Jard Meijer. Zij hebben alle vier een PIE-profiel, richting Metaal & Elektro.

Verdiende lof
Docent Jos van Helden van het Pius X College licht de keuze van deze winnaars toe: “Deze studenten wonnen de schoolfinale van de Vakkanjer Challenges met een opdracht voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De opdracht was om een modern monument te maken waarmee ze het begrip vrijheid een nieuwe dimensie geven. Daarmee haalden deze leerlingen net niet het podium tijdens de landelijke finale, maar ze verdienen hiervoor wel alle lof. Zowel voor het prachtige resultaat als voor het feit dat ze tijdens hun vakanties en na schooltijd tot laat in de avond door hebben gewerkt om er iets moois van te maken. Ze verdienen met hun inzet dus terecht de Boessenkoolprijs.”

Burgemeester Arjen Gerritsen
Omdat het de vijftigste editie betrof van de Boessenkoolprijs werd deze door Eelco Osse uitgereikt samen met burgemeester Arjen Gerritsen. Beiden spraken de leerlingen lovende woorden toe. Daarbij kwam ook naar voren dat met de prijs niet alleen de skills en goede cijfers van de leerlingen worden beloond, maar tevens hun sociale instelling en behulpzaamheid, wat zich bijvoorbeeld uit in het helpen van andere leerlingen en het begeleiden van projecten. Overall hebben zij het beste gepresteerd.

Op zoek naar talentvolle medewerkers
Dat de Boessenkoolprijs dit jaar voor de vijftigste keer is uitgereikt, is bijzonder, maar ook verklaarbaar volgens Eelco Osse: “De reden om de prijs uit te reiken is een kwestie van verbinding creëren, elkaar helpen. Enerzijds hebben de scholen en hun talentvolle leerlingen er profijt vanwege het zichtbaar maken van toekomstperspectief. Anderzijds helpt het de branche metaal & elektro, die immers continu op zoek is naar talentvolle medewerkers. Dat laatste is eigenlijk van alle tijden, want Johan Boessenkool, de toenmalige eigenaar van Machinefabriek Boessenkool, had destijds al last van personeelskrapte. Om die reden is hij toen al een verbintenis aangegaan met het opleidingsinstituut voor de metaal in Almelo. Die samenwerking heeft lang geduurd en mijn vader heeft die omarming van de relevante opleidingsinstituten met enthousiasme voortgezet. In hun voetsporen volg ik diezelfde lijn met deze vijftigste editie van de Boessenkoolprijs als fraaie mijlpaal.” De Boessenkoolprijs heeft dus alles te maken met motivatie, het ‘warm maken’ van leerlingen: “Met deze prijs laten we zien dat we jonge, potentiële professionals stimuleren om de belangrijke toekomstige innovaties te gaan doen. En wie weet doen ze dat dan wel bij  machinefabriek Boessenkool.”

Oud-winnaars
Het is interessant te weten welke impact de Boessenkoolprijs heeft gehad op oud-winnaars. Wat heeft de prijs voor hen betekend? Om daar achter te komen zijn vier van hen kort geïnterviewd, wat op video is vastgelegd. Zij zijn Bart Paus (2015), Thomas Heuker (2016), Thomas ter Haar (2017) en Tim Dierink (2018).