HET BELANG VAN ISO-CERTIFICERING VOOR MACHINEFABRIEK BOESSENKOOL

23-04-2019

Voor veel bedrijven – zo ook voor Machinefabriek Boessenkool – is het hebben van een ISO-certificaat een efficiënt hulpmiddel dat zowel intern als extern kan worden ingezet. Bij ISO ontwikkelen en publiceren ze internationale normen. ISO maakt documenten met vereisten, specificaties, richtlijnen of kenmerken die consistent kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat materialen, producten, processen en services geschikt zijn voor hun doel.

Veel opdrachtgevers vragen bedrijven naar hun ISO-certificering. Bij Machinefabriek Boessenkool hebben we verschillende ISO-certificaten, waarmee we een duidelijk onderscheid kunnen maken in de markt. Dit is natuurlijk alleen maar gunstig voor alle mooie ‘mens- en milieuoplossingen’ die wij voor en met onze opdrachtgevers ontwikkelen.

ISO: Steeds mee een eis
Omdat ISO een internationaal erkende norm is, geeft het ons (meer en betere) kansen op de internationale markt. Machinefabriek Boessenkool is een van de wereldwijd 1,6 miljoen bedrijven die ISO-gecertificeerd zijn. We merken dat steeds meer bedrijven steeds meer enkel zaken willen doen met (andere) ISO-gecertificeerde bedrijven. En er zijn ook ondernemingen die certificering eisen voor verdere samenwerking.

Wat onze ISO-certificaten laten zien? Dat we voor honderd procent aan alle eisen van de betreffende norm hebben voldaan. Een onafhankelijke externe organisatie, de Certificatie Instelling (CI), verricht hiervoor herhaaldelijk onderzoek (een audit).

Dit levert ISO ons op
ISO-certificering heeft wat ons betreft een aantal grote voordelen.

pastedGraphic.png

Optimalisatie
Het willen voldoen aan de ISO-normen helpt ons om de uiteenlopende processen in ons bedrijf te identificeren en vervolgens te optimaliseren.

pastedGraphic_1.png

Betrokkenheid
Processen en structuren worden voor onze gehele organisatie duidelijk. Dit vergroot de betrokkenheid van onze medewerkers, wat we bijvoorbeeld terugzien in de werksfeer.

pastedGraphic_2.png

Fouten voorkomen
Door ons met ISO bezig te houden, kunnen we problemen tijdig signaleren en identificeren. Vervolgens kunnen we actie ondernemen om fouten in de toekomst te voorkomen.

pastedGraphic_3.png

Kostenbesparing
Door met behulp van ISO onze efficiëntie te verhogen, zijn we in staat een verlaging van de kosten realiseren.

pastedGraphic_4.png

Klanttevredenheid
Bij Machinefabriek Boessenkool staat de klant centraal en dat tonen we met de ISO-certificering. We focussen op het optimaliseren van de klanttevredenheid.

pastedGraphic_5.png

Positief imago
ISO-certificering draagt bij aan positief bedrijfsimago, zowel nationaal als internationaal. Het gaat ons hierbij niet om een eventuele voorsprong op concurrenten. Waarom wij een positief imago dan wel belangrijk vinden? Het helpt ons om oplossingen en innovaties voor het voetlicht te krijgen. Om deze in de wereld te zetten, om zo samen met onze opdrachtgevers een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij en onze leefomgeving.

Een voorbeeld: ‘onze’ ISO 9001
Een van onze ISO-certificaten betreft de ISO 9001; de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (in Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de zojuist genoemde ISO 9001.

ISO 9001 biedt Machinefabriek Boessenkool handvatten voor het continu verbeteren van de processen, diensten en producten. Met ons ISO 9001 certificaat kunnen wij aantonen dat de kwaliteit van onze diensten en producten wordt gewaarborgd en dat deze voldoen aan de eisen en wensen van onze klant. Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en het bewijs leveren hiervoor; dat is ISO 9001 in een notendop.