Boessenkool mede-initiatiefnemer H2Hub Twente: groene waterstof in Twente voor een duurzame toekomst

01-12-2021

Waterstof als duurzame energiedrager voor de toekomst. Op dit moment wordt er nog weinig aandacht aan geschonken en zijn de mogelijkheden in Nederland ook nog beperkt om waterstof te produceren en in te zetten. Tijd om dit te veranderen! Want waterstof wordt wel gezien als oplossing voor veel uitdagingen in de energietransitie. Groene waterstof kan heel groot worden, maar omdat het nog redelijk in de kinderschoenen staat, is het noodzakelijk om zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen en te delen. Om inzichtelijk te krijgen wat waterstof kan betekenen voor de regio Twente, is het initiatief H2Hub Twente ontstaan. Dit platform dat eind oktober officieel van start ging, moet Twente warm maken voor groene waterstof. Machinefabriek Boessenkool maakt zich als actief partner, samen met de andere partners, van H2Hub Twente op voor een duurzame toekomst.

Boessenkool als duurzame partner
Machinefabriek Boessenkool is één van de initiatiefnemers van H2Hub Twente. Eigenaar van Boessenkool en tevens bestuurslid van H2Hub Twente Eelco Osse ziet, samen met mede-initiatiefnemers en bestuursleden Gerard Schröder en Jogé Nijhof, toekomst in waterstof als energiebron. Echter, op het gebied van waterstof moet nog veel gebeuren. Helemaal met betrekking tot de toepassing ervan. Doordat waterstof een interessante energiebron lijkt voor een aantal eigen producten, is Eelco erg betrokken bij de mogelijkheden die waterstof te bieden heeft. Waterstof is de toekomst en er wordt dan ook volop naar de opties gekeken waar waterstof als energiebron ingezet kan worden, daar waar bijvoorbeeld andere bronnen niet meer de oplossing zijn.

Kijkend naar de directe vraag vanuit het bedrijfsleven, maar ook naar de kansen die waterstof met zich meebrengt, wordt er momenteel al aan enkele interessante projecten gewerkt: een heftruck, elektrische tractor, vrachtwagen en drone aangedreven door waterstof. Daarnaast wordt er gekeken naar de techniek voor een waterstofbrander.

Wat is waterstof en wat kun je ermee?
Waterstof is een energiedrager en belangrijk in de duurzame energietransitie. Waterstof is kleurloos, geurloos, niet giftig en bevat geen koolstof. Je kunt waterstof bijvoorbeeld gebruiken als warmtebron voor woningen en industrie, als brandstof voor auto’s, als grondstof voor industrie en als energieopslag. Om waterstof duurzaam te maken, wordt de zogenoemde groene waterstof geproduceerd met elektriciteit in plaats van met aardgas.

Het centrum van de Twentse waterstofrevolutie
H2Hub Twente is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en de overheid. Het doel is om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn van waterstof en hoe je waterstoftechnologie kunt toepassen en verder ontwikkelen. Via onderzoek en projecten wordt er met elkaar kennis en ervaring opgebouwd. Ondernemers in Twente, van klein tot groot, zorgen dat ze van elkaars ontwikkelingen op de hoogte zijn en dat ze waar mogelijk samen optrekken en dwarsverbanden leggen. Mede door dit netwerk ontstaan er zo veel meer mogelijkheden voor het vergaren van inhoudelijke expertises en financieringsmogelijkheden. Met concrete projecten, ontmoetingen en kennisuitwisseling dragen ondernemers en kennisinstellingen bij aan de energietransitie en een krachtige Twentse economie.

Bij H2Hub wordt er in drie concrete stappen gewerkt: Opwekking, opslag en toepassing. Naast dat het de bedoeling is om daadwerkelijk waterstof op te wekken, is het ook interessant om te bekijken hoe er omgegaan moet gaan worden met het transport, de opslag en uiteindelijk de toepassing ervan.

Machinefabriek Boessenkool en H2Hub-partners: Samen een groenere toekomst tegemoet.

Meer informatie: www.h2hubtwente.nl