AUGUSTUS UITGAVE WORLD AEROSOLS

11-11-2019

DE GESCHIEDENIS VAN SPUITBUSSEN-RECYCLING
In de augustus uitgave van het vakblad World Aerosols geeft de expert op dit gebied, Mike MacKay van Despray,  een overzicht van de recycling van spuitbussen; hoe het begon, waar we nu staan en hoe de toekomst eruit kan zien met de fantastische nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.